Συστημική Αναπαράσταση Σχέσεων & Αρχετύπων

Συστημική Αναπαράσταση Σχέσεων και Αρχετύπων Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 - ώρα 16.30 - 21.30 Η Συστημική Αναπαράσταση είναι μία βιωματική θεραπευτική μέθοδος, εστιασμένη στην λύση, που χρησιμοποιεί την Αναπαράσταση, ενός συστήματος για να αποκαλυφθεί η λύση. Η Συστημική Αναπαράσταση, μέθοδος [...]