Ατομικές Συνεδρίες

Κλείσε άμεσα τη δικιά σου συνεδρία


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & LIFE COACHING

 • Θεραπεία
 • Θεραπεία Σχέσεων
 • Θεραπεία Σχέσεων Ζεύγους
 • Θεραπεία Οικογένειας
 • Life & Business Coaching, προσωπικές συνεδρίες
 • Life Coaching, Προγραμματισμός & επιτυχία Στόχων & Επιθυμιών, μέσω του VIP.
 • Life Plan

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 • Channeling
 • Αγγελικά διαβάσματα με κάρτες
 • Usui – Angelic Reiki
 • Ενεργειακή Θεραπεία & Καθαρισμός Τσάκρα
 • Διαισθητικής Συμβουλευτικής
 • Καθαρισμοί και Θεραπεία με την Ιόχρου Φλόγα
 • Θεραπεία Εσωτερικού Παιδιού

ΚΑΡΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

 • Καρμικά Συμβόλαια & Σχέσεις
 • Προγράμματα
 • Πρότυπα Αγάπης & Συμπεριφοράς
 • Συμβόλαια & Όρκοι, συνειδητά ή ασυνείδητα
 • Ενεργειακούς Λώρους
 • Καρμικές Προηγούμενες Ζωές
 • Καρμικά Μοτίβα & Πρότυπα
 • Καρμικά Χρέη
 • Διαχείριση Ενέργειας για Ζευγάρια
 • Φόβοι , Φοβίες & Αυτοπεριορισμοί
 • Οικογενειακό Κάρμα
 • Καθαρισμός Οικογενειακού Δέντρου
 • Καθαρισμός Προγονικού DNA
 • Αρνητικά Ολογράμματα
 • Μνήμες
 • Πεποιθήσεις
 • Αποφάσεις & Αλλαγές Ζωής
 • Ανεπίλυτα Θέματα & Φραγμοί
 • Έρευνα Σχέσεων σε Άλλες Ζωές
 • Έρευνα Φραγμών από Άλλες Ζωές
 • Αφθονία & Διαχείριση Ρευστότητας
 • Στόχοι, Σχεδιασμοί & Δράσεις
 • Οικόπεδα- Ιδιοκτησίες & Αντικείμενα
 • Άνοιγμα στην Δημιουργικότητα
 • Πρόοδος-Δεξιότητες & Παραγωγικότητα
 • Υλοποίηση Στόχων & Ζωής
 • Ειδικά Γεγονότα & Συμβάντα
 • Καθαρισμός για Αποθανόντες
 • Διαχείριση Σωματικού Βάρους
 • Καθαρισμός & Θεραπεία σε Ζώα

ΑΡΧΕΤΥΠΑ

 • Ατομική συνεδρία Διερεύνησης Αρχετύπων & Σκοπού ζωής
 • Διερεύνηση Αρχετύπων & Σκοπού Ζωής, Πλήρης Ανάλυση με πίνακα Αρχετύπων, γραπτή Ανάλυση και Καθοδήγηση

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

 • Ατομική συνεδρία Διερεύνησης Αρχετύπων & Σκοπού ζωής
 • Διερεύνηση Αρχετύπων & Σκοπού Ζωής, Πλήρης Ανάλυση με πίνακα Αρχετύπων, γραπτή Ανάλυση και Καθοδήγηση

Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις

 • Angelic Reiki
 • Usui Reiki
 • Προγονική Θεραπεία
 • Ενεργειακή Θεραπεία
 • Συστημική Αναπαράσταση
 • Life Business Coaching
 • Θεραπευτική Αναδρομή – Κάρμα
 • Καθαρισμός Τσάκρας
 • Σεμινάρια Αγγέλων, Αρχαγγέλων
 • Σεμινάρια Αφθονίας & Ευημερίας
 • Σεμινάρια Σχέσεων
 • Εξισορρόπηση Ενεργειακών Πεδίων
 • Ομάδες Αυτογνωσίας
 • Διαλογισμοί
 • Οραματισμοί
 • Channeling
 • Αγγελική Συμβουλευτική
 • Shamanic Energy Medicine Healing

Ακαδημία

Κύκλος Αγγελικής Θεραπευτικής και Συμβουλευτικής, 2 ετών όπου διδάσκονται:

 • Ακτίνες Αγγέλων
 • Αφθονία
 • Πύλη Αγγέλων
 • Αγγελικό Ρέικι
 • Ιόχρους Φλόγα
 • Δίδυμες Φλόγες
 • Αγγελικές Κάρτες
 • Channeling
 • Εκκρεμές και Κρυσταλλοθεραπεία
 • Συμβουλευτική

Κύκλος Ενεργειακής Θεραπευτικής και Συμβουλευτικής, 3 ετών

Προγράμματα Κατάρτισης στη Συμβουλευτική, Business Coaching και Mentoring για Επιχειρηματίες