Σε ευχαριστούμε για την εγγραφή σου!

Λίγες ημέρες πριν το σεμινάριο, θα λάβεις τις οδηγίες σύνδεσης στο Zoom.