Ατομικές Συνεδρίες

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
• Ατομική συνεδρία για Αγγελικό ρέικι,
• Αγγελικά διαβάσματα με κάρτες
• Ενεργειακή Θεραπεία & καθαρισμός τσάκρα
• Ατομική συνεδρία για Θεραπεία
• Ατομική συνεδρία για Θεραπεία Σχέσεων
• Ατομική συνεδρία για Θεραπεία Σχέσεων Ζεύγους
• Ατομική συνεδρία Διαισθητικής Συμβουλευτικής
• Ατομική συνεδρία για Channeling
• Ατομική συνεδρία Διερεύνησης Αρχετύπων & Σκοπού ζωής,
• Διερεύνηση Αρχετύπων & Σκοπού ζωής, πλήρης ανάλυση με πίνακα αρχετύπων, γραπτή ανάλυση και καθοδήγηση
• Ατομική συνεδρία Αριθμολογικού προφιλ & Σκοπού ζωής,
• Διερεύνηση Αριθμολογικού προφιλ, Σκοπού ζωής & Πρόβλεψη, με πλήρη γραπτή ανάλυση και καθοδήγηση
• Life & Business Coaching, προσωπικές συνεδρίες
• Life Coaching, Προγραμματισμός & επιτυχία Στόχων & Επιθυμιών, μέσω του VIP. Life Plan 2015 σε 5 συναντήσεις
• Εκπαίδευση, Μαθήματα Αγγέλων & Ενεργειακής Θεραπευτικής, Life & Business Coaching, Workshops Προσωπικής Ανάπτυξης, On line Σεμινάρια.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Oct 11, 2015 | Posted by | Comments Off on Ατομικές Συνεδρίες
Website by Haroula